Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przechowywania i  wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora Sklepu Internetowego www.toy-box.pl, firmę "Traff" Sp z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęsnej 26, 02-454,  (zwaną dalej „Sklep Internetowy”).

 

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania i ochrony prywatności osób korzystających ze strony www.toy-box.pl. Dane osobowe pozyskiwane za pomocą powyższej strony są zbierane, przechowywane przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkowników zezwolenia, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją. Dane pozyskiwane są zgodnie z wymogami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej biuro@toy-box.pl, poczty tradycyjnej lub telefonu 22 666 92 00.

I. Zasady Zbierania Danych Osobowych

1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego.  Szczegóły odnośnie polityki cookies znajdują się w pkt. VI.pt. Polityka Cookies.
2. Przeglądanie zawartości strony nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
3. Udostępnienie przez Użytkowników danych osobowych na stronie jest całkowicie dobrowolne.
4. Użytkownik jest proszony o podanie swoich danych osobowych, w celu:

a) rejestracji na stronie Sklepu Internetowego oraz realizacji Transakcji Zakupu Towaru,

Dane te mogą zostać udzielone za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego lub   innych form komunikacji (telefonicznej, mailowej). Dane, o których mowa powyższej to:

-  nazwisko i imię, płeć,
-  adres wysyłki, czyli adres na który kurier lub poczta ma dostarczy paczkę z  zamówionym Towarem.

-  adres bilingowy, czyli adres który ma figurować na fakturze jeżeli jest inny niż adres    wysyłki,
- adres poczty elektronicznej.

 

 b) Sprawniejszego dostarczania przesyłek

Sklep Internetowy ToyBox może zbierać od Użytkowników numer telefonu po to aby:

-  ułatwić doręczenie przesyłki,

- umożliwić obsłudze Sklepu Internetowego kontakt z zamawiającym

c) Umożliwienia Użytkownikom skorzystania z newslettera.

Użytkownik, który chce zapisać się do newslettera po to aby otrzymywać informacje marketingowe o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym ToyBox jest proszony o podanie swojego adresu mailowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  


II. Zasady Przechowywanie Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego www.toy-box.pl. jest firma Traff Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęsnej 26, 02-454. 

 

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 

-dane kontaktowe;

-dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;

-dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;

-dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

-dane dotyczące usług marketingowych.

 

Administrator Danych Osobowych zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Dane te przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować w bezpiecznym systemie płatności PayU oraz będą zabezpieczone poprzez standardowe procedury identyfikacji klienta stosowane przez banki  (login, hasło)

Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników zależy również od przestrzegania przez nich zasad bezpieczeństwa. Użytkownicy powinni w szczególności zachować w poufności login i hasło do Sklepu Internetowego. Należy pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Użytkowników o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na stronie Sklepu Internetowego. Aby uniemożliwić skorzystanie z konta osobom nieuprawnionym należy wylogować się po zakończeniu korzystania z usług Sklepu Internetowego.

III. Zasady wykorzystywanie danych osobowych oraz czas przetwarzania danych

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników, przechowywane są wyłącznie w celu:

- realizacji postanowień zawartej umowy Sprzedaży,
- informowania Użytkowników o nowych produktach i promocjach, poprzez newsletter.

Sklep nie przekazuje (poza danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia przykazywanymi firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej), nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Sklep ToyBox korzysta z usług hostingowych firmy nazwa.pl, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

  • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

 


IV. Uprawnienia Użytkowników

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, usunięcia, uzyskaniu informacji o celach lub ograniczeniu przetwarzania. Użytkownikom przysługuje także prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.  Aby zrealizować powyższe uprawnienie może on skorzystać z odpowiedniej opcji w ramach swojego konta lub zgłosić stosowną prośbę telefonicznie: 22-666-92-00 lub mailowo, na adres: biuro@toy-box.pl.

V. Inne strony internetowe

Na stronie Sklepu Internetowego mogą znajdować się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te posiadają własne polityki dotyczące prywatności i Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 VI. Polityka Cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu:
a) identyfikacji zalogowanego Użytkownika Serwisu, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające Jego zainteresowaniom;
b) wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach www, w tym także wycieku danych;
c) badań statystycznych 
d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
e) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań;
f) badania preferencji Użytkownika – uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych.

3. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika strony Sklepu Internetowego. Użytkownicy strony Sklepu Internetowego mogą dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Operator Serwisu zastrzega, że wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony Sklepu Internetowego, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niej.

5. Operator Sklepu Internetowego informuje, że pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sklepem Internetowym reklamodawców oraz partnerów handlowych.