Koszty Dostaw

Koszty dostarczenia Towaru zakupionego w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie internetowej Sklepu, po kliknięciu przycisku "do koszyka". Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności, z wyjątkiem opcji „za pobraniem”. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „za pobraniem”” Klient otrzyma zamówiony Towar kiedy dokona stosownej płatności na ręce dostarczyciela przesyłki.